Press "Enter" to skip to content

Консультаційні послуги щодо виконання програми «Інклюзія в громадах»

ЗАПРОШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПОДАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНЬ (КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

 

«Консультаційні послуги щодо виконання програми «Інклюзія в громадах» 

для проекту

«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» (УФСІ-VI)»

 

Грант №: 2014 69 014 (KfW)

Замовник: Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ)

Пакет закупівель: USIF-CQ-2.2.2.

Договір: №CQ-C-009619-6/0-KFW

Протягом 2018-2022 роках Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ/Фонд) впроваджуватиме проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VІ)» (далі – Проект УФСІ VI). Метою проекту є створення житла для ВПО, ремонт шкіл та дитячих садків, а також сприяння інтеграції ВПО та розвиток потенціалу місцевих громад.

 

УФСІ має намір використати частину коштів проекту для оплати послуг з підвищення потенціалу представників цільових громад у вирішенні проблем та задоволенні потреб маломобільних груп населення та дітей з особливими освітніми потребами.

Telegram Prostir.eu

 

УФСІ запрошує організації відповідного напрямку діяльності, які відповідають необхідним вимогам, зазначеним нижче у пункті 7 Додатку до цього запрошення «Технічне завдання», висловити свою зацікавленість щодо надання зазначених послуг. Зацікавлені організації повинні надати інформацію, яка підтверджує, що вони є кваліфікованими для надання зазначених в Технічному завданні послуг.

 

 Організації можуть створювати асоціації з іншими підприємствами у вигляді спільних підприємств чи субконсультантів з метою підвищення кваліфікації.

 

Звертаємо увагу зацікавлених організацій на положення п. 15.2 Принципи політики доброчесності УФСІ, Регламенту діяльності УФСІ та п.п. 3.14, 3.15, 3.16 та 3.17 Розділу ІІІ Правил закупівель Світового банку для позичальників ФІП (фінансування інвестиційних проектів), затвердженого в липні 2016 із оновленням в листопаді 2017 року («Правила закупівель»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів.

 

Відбір організації здійснюється відповідно до процедури «Відбір за кваліфікацією консультанта» (ВКК, CQ), визначеній в п. 9.4.2.5 Регламенту діяльності УФСІ.

 

Фінансова та технічна пропозиція буде вимагатись тільки від учасника з найвищою кваліфікацією.

Зацікавлені організації можуть отримати додаткову інформацію з 09:30 до 17:30 у будні дні за нижчезазначеною адресою.

 

Листи зацікавлення та документи, що підтверджують відповідність нижченаведеним вимогам до Виконавця мають бути надіслані електронною поштою до 12:00 год _09 березня 2021 року на адресу: k.kovtun@usif.ua та k.dergachova@usif.ua.

 

 

Додаток до Запрошення

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на консультаційні послуги щодо виконання

програми «Інклюзія в громадах»

Пакет закупівель: USIF-CQ-2.2.2.; Договір №CQ-C-009619-6/0-KFW

 • 1.  Обґрунтування
 •  

  Протягом 2018-2022 роках Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ/Фонд) впроваджуватиме проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VІ)» (далі – Проект УФСІ VI). Метою проекту є створення житла для ВПО, ремонт шкіл та дитячих садків, а також сприяння інтеграції ВПО та розвиток потенціалу місцевих громад.

     Одним з завдань  Проекту УФСІ VI у рамках компоненту «Розвиток потенціалу» є вжиття заходів з всебічного розвитку потенціалу цільових груп: ВПО, посадових осіб, що відповідають за управління соціальною та освітньою сферою та їх фінансування на обласному/місцевому рівнях, керівників навчальних закладів, вчителів, вихователів, громадських активістів у громадах, де проживають ВПО.

  Одним з напрямків розвитку потенціалу цільових громад Проекту визначено підвищення спроможності представників місцевої влади, самоврядування та громадських активістів цільових громад у задоволенні потреб маломобільних груп населення та дітей з особливими освітніми потребами.

  Актуальність зазначеної тематики підтверджується тим, що Президент України В. Зеленський постановив розробити та затвердити Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 21 квітня 2021 року. Очікується, що цей документ базуватиметься на комплексному підході та дозволить робити український простір зручним для всіх категорій населення, у тому числі для людей з інвалідністю, літніх людей та людей з малолітніми дітьми.

  Територія впровадження Програми: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області, а також підконтрольні Уряду України райони Луганської та Донецької областей.

  У Проекті беруть участь представники наступних 11 громад:

  –         Дніпропетровська область – міста Кривий Ріг, Першотравенськ;

  –         Запорізька область – Комиш-Зорянська ОТГ, міста Мелітополь та Гуляйполе;

  –         Харківська область – Ізюмська ОТГ, місто Чугуїв;

  –         Луганська область – Новоайдарська ОТГ, міста Сєвєродонецьк та Кремінна;

  –         Донецька область – місто Маріуполь.

  У зазначених громадах планується провести низку навчально-консультативних заходів щодо універсального дизайну для розвитку населених пунктів та інклюзивних підходів у сфері освіти.

   

   

 • 2.     Цілі програми
 • Мета програми – підвищення потенціалу представників цільових громад у вирішенні проблем та задоволенні потреб маломобільних груп населення та дітей з особливими освітніми потребами.

   

 • 3.     Обсяг послуг
 • З метою реалізації програми Виконавець має виконати наступні завдання.

   

  Завдання 1. Навчально-консультаційні заходи щодо універсального дизайну в громадах

   

  З метою реалізації навчально-консультаційних заходів щодо універсального дизайну в громадах Виконавець має:

  –                      розробити програму тренінгу «Доступність та універсальний дизайн», який має щонайменше охоплювати наступну тематику: основні терміни та підходи у забезпеченні доступності, принципи універсального дизайну; виявлення та мінімізація бар’єрів (фізичних, інформаційних, інституційних, ментальних); методи дослідження публічних просторів, що є основою для розуміння певних територій міста та потреб його користувачів; поширені практики та успішні кейси; роль комітетів доступності на рівні громад. Тренінг має бути практичним із застосуванням методик неформальної освіти. За результатами тренінгу учасники мають скласти план заходів щодо покращення доступності у своїх громадах;

  –                      забезпечити відбір вмотивованих учасників тренінгу серед представників цільових громад, які дотичні у своїй професійній діяльності до розвитку громадської інфраструктури (наприклад підрозділи з капітального будівництва, розвитку інфраструктури) та різноманітних послуг (соціальних, освітніх, медичних або інших суспільно важливих послуг), представники комітетів доступності та дотичні громадські організації. Очікувана кількість учасників – 40-45 осіб (в середньому по чотири особи від кожної громади);

  –                      провести триденний тренінг у онлайн форматі на платформі ZOOM або на базі її аналога. Тривалість тренінгу має бути щонайменше 10 годин і може бути розподілена на 2 дні. Під час передконтрактних переговорів Виконавець може запропонувати інші параметри тривалості тренінгу;

  –                      учасники мають бути забезпечені методичними матеріалами (до 30 сторінок);

  –                      забезпечити оцінку учасниками проведеного тренінгу, для чого Виконавець має розробити та погодити оціночні анкети для учасників тренінгу;

  –                      протягом трьох місяців після тренінгу Виконавець має надати консультаційну підтримку учасникам щодо розробки проекту стратегії зі створення безбар’єрного простору у громаді. Обсяг консультацій: орієнтовно по 15 годин на кожну громаду.

   

  Завдання 2. Навчальні заходи щодо інклюзії в освіті

   

  З метою реалізації навчальних заходів щодо інклюзії в дошкільній освіті Виконавець має:

  –                      розробити програму тренінгу щодо інклюзії в дошкільних навчальних закладах. Тематика тренінгу має включати наступну тематику, але не обмежуватися нею: організація інклюзивного освітнього середовища (фізичного та соціального) для всіх дітей у групі; розробка індивідуальних програм розвитку дітей з різними освітніми потребами; роль вихователя та роботи в команді; особливості роботи з батьками; використання ігрових та навчальних матеріалів тощо. Тренінг має бути практичним і спрямованим на розвиток спроможності учасників щодо організації інклюзивного і безпечного освітнього середовища доступного для всіх;

  –                      забезпечити відбір 44-х учасників тренінгу серед представників цільових громад (в середньому по 4 особи з громади). Серед учасників тренінгу мають бути педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, представники інклюзивно-ресурсних центрів, фахівці з дошкільного виховання місцевих управлінь освіти;

  –                      провести тренінг у онлайн форматі на платформі ZOOM або на базі її аналога. Тривалість тренінгу має бути щонайменше 15 годин (астрономічних) і може бути розподілена на 3 дні. Під час передконтрактних переговорів Виконавець може запропонувати інші параметри тривалості та формату тренінгу;

  –                      учасники мають бути забезпечені методичними матеріалами (до 30 сторінок);

  –                      забезпечити оцінку учасниками проведеного тренінгу, для чого Виконавець має розробити та погодити оціночні анкети для учасників тренінгу.

   

  З метою реалізації навчальних заходів щодо інклюзії в шкільній освіті Виконавець має:

  –                      розробити програму тренінгу щодо інклюзії в шкільних навчальних закладах. Тематика тренінгу має  включати наступну тематику, але не обмежуватися нею: сучасні дієві підходи у організації інклюзивного освітнього середовища (фізичного та соціального) для дітей у школах; ролі основних учасників та командна робота; розробка індивідуальних програм розвитку дітей з різними освітніми потребами; особливості роботи з батьками, використання ігрових та навчальних матеріалів тощо. Тренінг має бути практичним і спрямованим на розвиток спроможності учасників щодо організації інклюзивного і безпечного освітнього середовища доступного для всіх;

  –                      забезпечити відбір 40-45 учасників для тренінгу серед представників цільових громад (в середньому по 4 особи з громади). Серед учасників тренінгу мають бути педагогічні працівники шкіл, представники інклюзивно-ресурсних центрів, фахівці з шкільного виховання місцевих управлінь освіти;

  –                      провести тренінг у онлайн форматіна платформі ZOOM або на базі її аналога. Тривалість тренінгу має бути щонайменше 10 годин і може бути розподілена на 2 дні. Під час передконтрактних переговорів Виконавець може запропонувати інші параметри тривалості та формату тренінгу;

  –                      забезпечити оцінку учасниками проведеного тренінгу, для чого Виконавець має розробити та погодити оціночні анкети для учасників тренінгу.

   

  Завдання 3. Сприяння представникам громад у проведенні адвокаційної кампанії з питань інклюзії та доступності

   

  З метою сприяння представникам громад у проведенні адвокаційної кампанії Виконавець має:

  а) організувати та провести онлайн тренінг для громадських активістів з громад-учасниць Проекту «Ефективна адвокаційна кампанія з питань інклюзії та доступності». Щонайменше програма тренінгу має включати наступну тематику, але не обмежуватись нею: основи проведення адвокаційних кампаній; визначення окремої проблеми пов’язаної з інклюзією та доступністю у громаді для проведення адвокаційної кампанії; вивчення досвіду інших громад; складання плану дій; розробка інформаційної складової адвокаційної кампанії тощо.

  Тренінг має бути практичним, за результатами тренінгу учасники мають розробити проект адвокаційної кампанії у своїй громаді.

  б) протягом 3-х місяців надати консультаційну підтримку учасникам тренінгу у проведенні адвокаційної кампанії (по одній в кожній громаді). Надати консультації щодо: обрання теми та визначення окремої проблеми пов’язаної з інклюзією та доступністю у громаді; вивчення досвіду інших громад; складання плану дій; розробка інформаційної складової адвокаційної кампанії тощо. Обсяг консультацій: орієнтовно по 10 годин на кожну громаду.

   

  Завдання 4. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії у цільових громадах

   

  З метою проведення інформаційно-просвітницької кампанії у цільових громадах Виконавець має:

  а) організувати зйомку 3-х відео-лекцій (45-60 хвилин) про базові принципи, підходи та  термінологію, про потреби маломобільних груп, про основні заходи та інструменти впливу на ситуацію з інклюзією та доступністю в  громадах тощо. Теми та план лекцій, а також технічні умови мають бути погоджені з УФСІ;

  б)  розробити та виготовити буклет з метою популяризації теми інклюзії та універсального дизайну в громадах накладом 10000 шт.: формат А4, повнокольоровий друк, мелований папір. Текст та дизайн буклету має бути погоджений з УФСІ.

  в) забезпечити просування буклету та трьох відео-лекцій у соціальних мережах протягом 3-х місяців;

  г) організувати та провести конференцію з обміну досвідом для учасників програми у онлайн-форматі. Під час передконтрактних переговорів Виконавець може запропонувати інший формат конференції;

   

   

 • 4.       Очікувані результати
 •  

  Реалізовані заходи сприятимуть:

  – покращенню обізнаності представників громад з сучасними підходами та дієвими інструментами забезпечення інклюзії, доступності та універсального дизайну в громадах;

  – підвищенню спроможності представників місцевої влади, самоврядування та громадських активістів цільових громад у задоволенні потреб маломобільних груп та дітей з особливими освітніми потребами;

  – запровадженню в громадах сучасних підходів до розвитку соціальної інфраструктури, послуг та інших компонентів середовища (вироби, комунікації, інформаційні технології), які однаково доступні та зрозумілі всім та відповідають вимогам спільного користування;

  – представники громад розроблять проекти стратегії зі створення безбар’єрного простору у громаді для подальшого ухвалення;

  – фахівці освітньої сфери підвищать компетенції щодо забезпечення та організації інклюзивного освітнього середовища;

  – у кожній громаді буде проведено по одній адвокаційній компанії, що сприятиме покращенню якості життя маломобільних груп або дітей з особливими освітніми потребами.

   

   

  5.  Графік надання послуг

   

  Загальний термін надання послуг – з березня/квітня по вересень/жовтень 2021 року.

  Орієнтовний графік (може бути уточнений під час передконтрактних переговорів з Виконавцем)

  Заходи та звіти

  Термін виконання (днів після підписання контракту):

  I етап (2 місяці) Орієнтовно березень/квітень-квітень/травень 2021 року

 • Підготовка до проведення тренінгів: розробка програми тренінгів та навчальних матеріалів до тренінгів, формування списків учасників
 • 40

 • Підготовка до зйомки відео-лекцій
 • 50

 • Розробка макету буклету
 • 50

  По завершенню першого етапу Виконавець подає звіт, що має включати: програму тренінгів; список учасників тренінгу (з ПІБ, посадами та контактами); примірники роздаткових матеріалів в електронному вигляді, макет буклету, план лекцій та пропоновані технічні умови.

   

  II етап (3 місяці) Орієнтовно травень/червень-липень/серпень 2021 року

 • Проведення тренінгів
 • 40-70

 • Зйомка відео-лекцій
 • 50-60

 • Друк буклету
 • 50-70

 • Просування буклету та лекцій у соцмережах
 • 100-130

 • Консультаційна підтримка громад у проведенні адвокаційної кампанії
 • 70-130

  По завершенню другого етапу Виконавець подає звіт, що має включати: список фактичних учасників тренінгів, заповненні учасниками оціночні анкети; записи відео-лекцій у електронному форматі, опис проведених консультацій.

   

  III етап (2 місяці) Орієнтовно cерпень/вересень-вересень/жовтень 2021 року

 • Консультаційна підтримка громад у проведенні адвокаційної кампанії
 • 131-160

 • Просування буклету та лекцій у соцмережах
 • 131-190

 • Підготовка та проведення онлайн конференції з обміну досвідом
 • 140-180

  По завершенню третього етапу Виконавець подає звіт щодо виконання заходів ІІІ етапу та технічного завдання у цілому. Цей Звіт має включати: загальний огляд усіх проведених заходів, містити перелік учасників, що взяли участь у курсі, перелік залучених експертів. Опис результатів проведених адвокаційних кампаній та даних про просування буклету та лекцій.

   

   

  6. Умови фінансування. 

  З Виконавцем буде підписаний договір з поетапною формою оплати.

  Оплата буде здійснюватися відповідно до узгодженого в договорі кошторису. Під час перед-контрактних переговорів Замовник може розглянути можливість часткового авансування деяких етапів.

  Після виконання кожного етапу разом зі звітами (відповідно п.5 даного ТЗ) вимагається подача актів прийому-передачі наданих послуг з відповідними розрахунками.

  7. Вимоги до Виконавця

  Учасник тендеру має бути юридичною особою,  що створена та зареєстрована у встановленому порядку відповідно до законодавства України. У тендері може взяти участь компанія/організація або консорціум організацій/компаній, які об’єдналися для виконання даного технічного завдання.

   

  Обов’язкові Вимоги

  – підтверджений досвід реалізації заходів (або проектів) у сфері покращення доступності для маломобільних груп / універсального дизайну щонайменше 3 роки. Організація має надати рекомендаційні листи (макс. 30 балів);

  – підтверджений досвід проведення навчальних заходів у сфер інклюзивної шкільної та дошкільної освіти щонайменше 3 роки. Організація має надати рекомендаційні листи (макс. 30 балів);

  – у складі команди Виконавця мають бути тренери з наявним досвідом, який відповідає темі Програми.

   

  Бажані вимоги

  –       Досвід впровадження освітніх заходів на замовлення міжнародних організацій (макс.10 балів);

  –       Досвід проведення адвокаційних кампаній у сфері інклюзії та доступності (макс.10 балів);

  –       Наявність зразка навчальної програми/навчального курсу, яка/який відповідає тематиці запрошення (макс. 20 балів).

   

  Контакти

  • k.kovtun@usif.ua
  Новина з сайту: Гурт
  Джерело
  Поділитись дописом