Press "Enter" to skip to content

Роз’яснення щодо використання електронних форм сайту суду

Житомирський районний суд інформує громадян, що використовують «Електронну форму звернення громадян», а також «Форму для електронного інформаційного запиту на отримання публічної інформації» з метою звернутися до суду з заявою, клопотанням по конкретній справі, що перебуває в провадженні суду.

Так, Законом України «Про звернення громадян» визначено, що під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Telegram Prostir.eu

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» – публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, яка надається за запитом на інформацію.

Отже це звернення та запити, на які не поширюється дія процесуального законодавства України.

Таким чином, використання вищевказаних форм з метою звернення до суду із процесуальними заявами та клопотаннями у конкретній справі, не є підставою для розгляду їх в порядку ЗУ «Про звернення громадян та ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Додатково повідомляємо, що порядок звернення до суду учасників судових проваджень регламентований процесуальним законодавством України.

 

Новина з сайту: Житомирський районний суд
Джерело
Поділитись дописом